Saltar a continguts

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT

Navegació

Menú principal

Comissió d'Administració

Façana interior

Les seves competències inclouen les activitats ordinàries i les obres menors i de manteniment de l’edifici.

La composició de la Comissió és la següent:
-Presidència: paer en cap de Cervera.
-Vocals: un representant del Departament de Cultura, un del Departament d’Educació i un de cadascuna de les institucions que ocupen l’edifici (institut, UNED, biblioteca, arxiu, Universitat de Barcelona i dipòsit d'arxius de la Generalitat) .
-Secretaria: personal tècnic de la Paeria de Cervera.
 
Aprova el pressupost anual de les despeses de manteniment comú, que es reparteix entre les institucions en proporció amb el percentatge d’ocupació de l’edifici:
 
 
IES Antoni Torroja
53,15%
Dipòsit d’Arxius Departament de Cultura
11,72%
Arxiu històric comarcal
5,90%
Biblioteca comarcal Josep Finestres
5,90%
Biblioteca de la Universitat de Barcelona
13,30%
UNED
10,03%