Saltar a continguts

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT

Navegació

Menú principal

Competències i objectius

Imatge de complement

El Patronat de la Universitat de Cervera és un òrgan col·legiat adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creat pel Decret 124/1986, de 20 de març.

Són competències i objectius del Patronat:

a) Exercir, en termes generals, l'administració de l'edifici de la Universitat.

b) Vetllar perquè la utilització de l'edifici no perjudiqui la seva condició de BCIN, amb la categoria de Monument Històric.

c) Tenir cura de la conservació de l'edifici, per la qual cosa disposarà l'adopció de les mesures que consideri oportunes.

d) Vetllar perquè, a través del procediment oportú, es realitzin les obres de conservació i millora que siguin necessàries per a la digna i idònia utilització de l'edifici.

e) Promocionar i impulsar les iniciatives de caràcter cultural, intel·lectual i artístic, tradicional i popular, d'arxius, biblioteques, exposicions, sales de conferències i totes aquelles altres activitats d'exposició cultural i d'esbarjo, així com de centres d'ensenyament i investigació, bé directament o amb la col·laboració d'altres entitats o institucions.