Saltar a continguts

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT

Navegació

Menú principal

Plenari del Patronat

Reunió del Plenari (13-2-2008)

El Plenari es reuneix per examinar i aprovar, si s’escau, la memòria d’activitats de l’exercici anterior, per fixar les línies generals d’actuació i per planificar les intervencions previstes cada any.

La seva composició és la següent:
-Presidència: conseller de Cultura de la Generalitat.
-Vicepresidències: conseller d’Educació i paer en cap de Cervera.
-Vocals: representants del Departament de Cultura, el Departament d’Educació, la Diputació de Lleida, la Paeria de Cervera i la Universitat de Barcelona.
-Secretaria: personal tècnic de la Paeria de Cervera.